Red Purple Black

Önemli Salât-ü Selâm Lafızları-3

İbn Hacer el-Heytemî el-Cevheru’l-Munazzam isimli eserinde bu salâta yer vermiş ve şöyle demiştir: Bu salât, salavât hakkında varid olan bütün özellikleri kendinde toplamış, hatta bir grup âlim tarafından en üstün anlamları taşıdığı ileri sürülmüştür[2].

 
--------------------------------------------------------------------------------
[1]       Nebhânî, Efdalü’s-Salavât, s. 59; a.mlf., Salavâtu’l-Ahyâr, s. 33.
[2]       Nebhânî, Efdalü’s-Salavât, s. 59.
casus telefon
casus teleon
casus telefon